หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธสุนันทากร และพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี และพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖
เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธสุนันทากร และพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี และพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-04-16 22:14:38

✨ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธสุนันทากร และพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี และพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์และศูนย์อาหาร ชั้น ๒

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556