หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2565” จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2565” จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-08-31 17:04:08

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2565” จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2565 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กรการศึกษา ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี / กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ได้พิจารณาผลงานจากการเป็นบุคคลที่มีกิจกรรมการทําความดีตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร สังคมและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

 #สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556