หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ สามารถคว้า "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1" ของกิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจ ผ้าทอพื้นบ้านอ่างศิลาเพื่อสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ สามารถคว้า "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1" ของกิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจ ผ้าทอพื้นบ้านอ่างศิลาเพื่อสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-02-28 15:20:47

ขอปรบมือรัว ๆ ให้กับนักศึกษาคนเก่งของสวนสุนันทา ศูนย์อุดรจ้า????????

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ สามารถคว้า "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1" ของกิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจ ผ้าทอพื้นบ้านอ่างศิลาเพื่อสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม  ที่จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ทีม MCN จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ศึกษาจังหวัดอุดรธานี

นางสาวพรนภา  โพนแป๊ะ ชั้นปีที่ 1

นางสาวธรรมรัตน์  จิตจำนงค์ ชั้นปีที่ 1

นางสาวอมราพร  อุโคตบุตร  ชั้นปีที่ 1

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556