หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมหารือร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคหนองคายและอาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ในการวางแผนดำเนินการจัดการเรียนการสอนในศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์ร่วมกัน
ประชุมหารือร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคหนองคายและอาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ในการวางแผนดำเนินการจัดการเรียนการสอนในศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์ร่วมกัน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-04-16 21:54:22

วันที่ 4 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ ดร.เดชวิชัย พิมพ์โคตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคายและอาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ในการวางแผนดำเนินการจัดการเรียนการสอนในศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์ร่วมกันเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556