หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ระชุมการเตรียมการดำเนินงานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับสถาบันการศึกษา
ระชุมการเตรียมการดำเนินงานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับสถาบันการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-08-31 10:52:47

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้คณะผู้บริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วยนายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการเตรียมการดำเนินงานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับสถาบันการศึกษา ณ ห้องประชุมสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556