หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับ อุตสาหกรรมไมข์และการท่องเที่ยว
ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับ อุตสาหกรรมไมข์และการท่องเที่ยว

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2024-03-26 15:44:26

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับ

อุตสาหกรรมไมข์และการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก การส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี

พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมี นางคณิตา  ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ในงานแถลงข่าวครั้งนี้