หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยากรบรรยายการอบรมการจัดการธุรกิจ การทำสื่อการตลาด การขายสินค้า หรือบริการในระบบออนไลน์ พร้อมทั้งบรรยายในหลักสูตร “การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบกิจการ”
วิทยากรบรรยายการอบรมการจัดการธุรกิจ การทำสื่อการตลาด การขายสินค้า หรือบริการในระบบออนไลน์ พร้อมทั้งบรรยายในหลักสูตร “การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบกิจการ”

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-09-07 16:50:02

วันที่ 1 – 2 กันยายน 2565 นายศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย อาจารย์อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม ในการเป็นวิทยากรบรรยายการอบรมการจัดการธุรกิจ การทำสื่อการตลาด การขายสินค้า หรือบริการในระบบออนไลน์ พร้อมทั้งบรรยายในหลักสูตร “การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบกิจการ” ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโดนใหม่ ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556