หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมส่งแรงเชียงเเรงใจให้กับ นางสาวปณินดา เงินแก้ว น้องชาร์ล็อต
ร่วมส่งแรงเชียงเเรงใจให้กับ นางสาวปณินดา เงินแก้ว น้องชาร์ล็อต

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-07-19 13:23:25

ร่วมส่งแรงเชียงเเรงใจให้กับ

นางสาวปณินดา เงินแก้ว น้องชาร์ล็อต

ผู้เข้าประกวดหมายเลข 12 มิสเเกรด์หนองบัวลำภู

นักศึกษา สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา