หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มาทำควารู้จัก อาจารย์เอ อาจารย์สุรพงศ์ อินทรภักดิ์ หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์
มาทำควารู้จัก อาจารย์เอ อาจารย์สุรพงศ์ อินทรภักดิ์ หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-07-19 13:15:44

มาทำควารู้จัก อาจารย์เอ อาจารย์สุรพงศ์ อินทรภักดิ์

หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์

#เรียนที่นี่ดีอย่่างไร

#เรียนกับตัวจริง

#รับสมัครเด้ก64

www.udon.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

โทร 042-129556

080-0059265