หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มาทำควารู้จัก อาจารย์พี่เอก อาจารย์เอกชัย สีทำมา หัวหน้าสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
มาทำควารู้จัก อาจารย์พี่เอก อาจารย์เอกชัย สีทำมา หัวหน้าสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-07-19 12:47:38

มาทำควารู้จัก อาจารย์พี่เอก อาจารย์เอกชัย สีทำมา
หัวหน้าสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

#เรียนที่นี่ดีอย่่างไร
#เรียนกับเที่ยวที่เดียวกัน
#ท่องเที่ยวเข้มเเข็ง
#เรียนกับตัวจริง
#รับสมัครเด้ก64

www.udon.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th

โทร 042-129556
080-0059265