หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > #จากรุ่นพี่สู่รุ่นร้อง
#จากรุ่นพี่สู่รุ่นร้อง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-11-16 14:57:27

#จากรุ่นพี่สู่รุ่นร้อง

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ นักศึกสาขาการจัดการโลจิสต์ เสาร์-อาทิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรม ให้ความรู้ในด้านการจัดการโลจิสติกส์
โดยมี นักศึกษา ปวส 1 ปวส 2 สาขาการจัดการโลจิสต์ติกส์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เข้าร่วม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
และมีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมกิจกรรม

#งานประชาสัมพันธ์

#ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

www.ssru.ac.th
www.udon.ssru.ac.th