หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศ เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 56-60
ประกาศ เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 56-60

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-06-15 11:41:47

ประกาศ เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 56-60

เปิดจองในระบบออนไลน์วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สามารถลงทะเบียนได้ที่ : http://langilpcssru.com/langilpc2-stutraini…/bookingPage.php

www.ssru.ac.th
www.udon.ssru.ac.th

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ