หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายบริการวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
การประชุมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายบริการวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-05-26 14:14:44

การประชุมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายบริการวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 – 11.00 น. อาจารย์ ศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายบริการวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

ให้สามารถพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำมาทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน ให้สามารถดำเนินการร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร   

 เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

 Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

 Tel. 042 129 556