หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-01-19 14:35:18

????????????????ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง นักศึกษาที่สำรองจ่ายค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563
????????????????????????????
การเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอแจ้งให้นักศึกษาที่ได้สำรองจ่ายค่าเทอมภาคเรียนที่ 1/2563 และทางธนาคารได้แจ้งการโอนเงินเข้ามาที่มหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563
ทางการเงินของมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการโอนเงินคืน
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 สำหรับธนาคารกรุงไทย
และ ภายในวันที่ 22 มกราคม 2564 สำหรับธนาคารอิสลาม
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ