หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมกิจกรรม จิตอาสา Big Cleaning Day
ร่วมกิจกรรม จิตอาสา Big Cleaning Day

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-01-19 14:29:07

ขอเชิญชวน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม จิตอาสา Big Cleaning Day ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีในภาพอาจจะมี ข้อความ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
และสถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความพูดว่า
"d SERVICE"ในภาพอาจจะมี 1 คนในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน,
ต้นไม้, ดอกไม้, รองเท้า, ต้นพืช,
สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, ต้นไม้,
สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน
และสถานที่กลางแจ้ง, ข้อความพูดว่า
"วัดป่า วัดป่า โอน"ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังเดิน, ท้องฟ้า,
ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน,
ท้องฟ้า, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน
และเด็กขอเชิญชวน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม จิตอาสา Big Cleaning Day ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี