หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมหารือความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาการจัดการโลจิสติกส์ร่วมกัน
การประชุมหารือความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาการจัดการโลจิสติกส์ร่วมกัน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2024-01-19 16:24:10

วันนี้ช่วงเช้า เวลา 10.00-12.00 น. 

มีการประชุมหารือความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาขาการจัดการโลจิสติกส์ร่วมกัน โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี กับวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร นำโดย ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี   และคณะผู้บริหาร รวมทั้งอาจารย์ ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมประชุมกับ นายทศพล สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี มุกดาหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร


อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ข้อความ