หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-11-17 10:01:54

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมเครื่องอัฐบริขารและจตุปัจจัยปัจจัย ถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 1,532,548 (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พ้นห้าร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) โดยมี พระพิพัฒน์จริยาลังการ เจ้าอาวาสวัดปรินายกวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดปรินายกวรวิหาร เขตพระนคร  กรุงเทพฯ วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ วัดปรินายกวรวิหาร ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 6 คนอาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ วัด