หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2543 และมีความประสงค์ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการเรียนรู้
นักศึกษาผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2543 และมีความประสงค์ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการเรียนรู้

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-11-16 11:38:41

      นักศึกษาผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2543 และมีความประสงค์ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการเรียนรู้

ให้นักศึกษา มาดำเนินการเขียนคำร้องพร้อมยื่นเอกสาร ณ ห้อง One Stop Service ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น!!
     **เอกสารที่ต้องนำมาติดต่อขอผ่อนผันฯ ตามภาพเลยจ้า**

หมายเหตุ : หากนักศึกษาไม่มาติดต่อขอผ่อนผันภายในระยะเวลาที่กำหนดทางศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จะไม่ดำเนินการไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น