หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมลอยกระทง 2565 "สืบสานวัฒนธรรมไทย" เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม
กิจกรรมลอยกระทง 2565 "สืบสานวัฒนธรรมไทย" เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-11-21 17:35:17

คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ร่วมจัดกิจกรรมลอยกระทง 2565 "สืบสานวัฒนธรรมไทย" เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556