หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมหาแนวทางการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนบ้านหนองบุ ตำบลสามพร้าวอย่างยั่งยืน
ประชุมหาแนวทางการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนบ้านหนองบุ ตำบลสามพร้าวอย่างยั่งยืน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-05-15 14:09:49

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ธนดล อามาตพล และอาจารย์กานดา ธีรานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ร่วมประชุมหารือร่วมกับนายสุภัทร์ เล็กวิวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชุมชน ในการหาแนวทางการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนบ้านหนองบุ ตำบลสามพร้าวอย่างยั่งยืน ณ วัดบ้านหนองบุ ตำบลสามพร้าว จังหวัดอุดรธานี

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556