หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมเสนอยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566
ประชุมเสนอยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-05-15 14:45:37

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้อาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนายทักษะ ปาระแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมเสนอยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและสภาพพื้นที่ที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลสามพร้าว โดยมีนายสุภัทร์ เล็กวิวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556