หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร จัดอบรมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในพื้นที่ตำบลเขือน้ำ
มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร จัดอบรมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในพื้นที่ตำบลเขือน้ำ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-05-15 14:41:24

มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดร จัดอบรมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในพื้นที่ตำบลเขือน้ำ ✨✨

วันที่ 11  พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี นำทีมโดยอาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนายทักษะ ปาระแก้ว และนางสาวอนุธิดา แสงใส ดำเนินการจัดอบรมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวิทยากรจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ นางปรีดา จันทะกลาง, นางจอมจันทร์ สุวรรณบุตร และนางสาวรุจิรา บำรุง สอนขั้นตอนและกรรมวิธีการหมักปลาร้า ปลาส้ม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการทำอาชีพเสริมให้กับประชาชนในชุมชนตำบลเขือน้ำ จำนวน 24 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในพื้นที่ตำบลเขือน้ำ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป

#สวนสุนันทา#ssru#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru#ssruudon#udon#สวนสุนันทา#ศูนย์อุดร#สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556