หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สัมมนางาน Incredible India Tourism Meet
สัมมนางาน Incredible India Tourism Meet

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-05-15 14:12:46

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ธนดล อามาตพล และอาจารย์กานดา ธีรานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เข้าร่วมสัมมนางาน Incredible India Tourism Meet ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซนทารา ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย โดยได้รับเกีรยติจาก Mr.Dharmendra Singh, First Secretary (Economic & Commerce), Embassy of India, Bangkok เป็นประธานการสัมมนา ร่วมด้วยรองนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี นักวิชาการ และผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วม ซึ่งการสัมมนาดังกล่าว จักเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างยิ่ง

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556