หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก
ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-05-03 20:44:30

วันที่ 30 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว ได้ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก นำทีมโดยนายอุไร จันทะบุญ ผู้ใหญ่บ้านสามพร้าว หมู่ 15 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และ อสม. ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 


ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556