หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมประชุมประชุมสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2566
เข้าร่วมประชุมประชุมสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-11-17 10:09:48

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มอบหมาย อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมประชุมสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2566 ในวันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องมงกุฎดาวโรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ผู้อำนวยการ สพม.อุดรธานี ผู้อำนวยการ สพป. เขต 1-4 ผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เข้าร่วมประชุม

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ตาราง,
แท่นบรรยาย และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 14 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ตาราง และ
ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ตาราง และ
ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน