หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์สุรพงศ์ อินทรภักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ฝึกอบรมแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม
อาจารย์สุรพงศ์ อินทรภักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ฝึกอบรมแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-08-31 17:46:37

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 อาจารย์สุรพงศ์ อินทรภักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้รับเชิญจากชมรมวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรมและการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ในการเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ฝึกอบรมแบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกม ให้กับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ณ อาคารนานาชาติ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

#สวนสุนันทา#ssru#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru#ssruudon#udon#สวนสุนันทา#ศูนย์อุดร#สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556