หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในด้านตัวชี้วัดการประเมินตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในด้านตัวชี้วัดการประเมินตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-04-16 21:44:04

วันที่ 31 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในด้านตัวชี้วัดการประเมินตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556