หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-03-13 14:57:27

ร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร

วันที่ 2 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ และรักษาการหัวหน้าสำนักงาน ร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ร่วมกับ นางรุ่งทิพย์ พรหมหลวงศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวอรุโณทัย ภูนาขาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นายกาณฑ์ อ่อนน้อม หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการศึกษา และว่าที่ร้อยโทศักดิ์ชาย อุปศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลาง ทั้งนี้ เพื่อตอบวัตถุประสงค์การดำเนินงานในโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : Credit Bank)

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556