หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมกองการศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1
การประชุมกองการศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-04-26 09:22:42

????การประชุมกองการศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1

วันที่ 20 เมษายน 2566 อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนางสาวธีรตา พางกาสา รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการประชุมกองการศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1 ร่วมกับกองการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่าง กองการศึกษา และศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ให้สามารถพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำมาทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน ให้สามารถดำเนินการร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีนางสาวแคชรินทร์ ทับทิมเทศ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556