หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “สวนสุนันทา” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้นำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565 ไปทอดถวาย ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จ.อุดรธานี
“สวนสุนันทา” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้นำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565 ไปทอดถวาย ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จ.อุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-11-21 15:29:43

“สวนสุนันทา” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้นำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565 ไปทอดถวาย ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จ.อุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงต่างๆ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นเจ้าภาพ นำไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี พ.ศ.2565 ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จ.อุดรธานี ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการทอดถวายผ้าพระกฐิน พร้อมด้วย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ รวมทั้งประชาชนในจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมทั้งเครื่องอัฐบริขารและเงินถวายเป็นพระราชกุศล จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,525,888.41 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

โดยในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ขอขอบคุณ ภาพจาก : สุรชาติ ตรีโอษฐ์ 

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556