หน้าหลัก > ข่าว > > เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-10-30 18:59:47

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

** รหัส 3491 สาขารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)

** รหัส 3492 สาขารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 


^^ ช่องทางการสมัครสอบ/ติดตามข่าวสาร ^^

โทร.080-0059265 คุณ รลิตา (งานประชาสัมพันธ์) 

Line : rotmaylola