หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการบริหารงานศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่2/2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่2/2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-11-21 16:35:28

วันพฤหัสบดีที่  3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่2/2565 โดยมีคณะผู้บริหาร  หัวหน้าสาขาวิชา รักษาการหัวหน้าสำนักงาน รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

โดยมีประเด็นการประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้ 

➡️ การดําเนินงานเตรียมความพร้อมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) 

➡️ รายการประมาณการรายรับ และรายจ่ายสาขา

➡️ รายงานการดําเนินงานการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไซต์และรูปแบบออนไลน์

➡️ รายงานการตีพิมพ์บทความ งานวิจัย และการจัดหารายได้ ประจําปีงบประมาณ 2566

➡️ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

➡️ การปรับเปลี่ยนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในปีการศึกษา 2566 ในส่วนของโครงการ Credit Bank

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556