หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การปฐมนิเทศอาจารย์สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ที่เข้ารับการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงาน หรือสถานประกอบการ
การปฐมนิเทศอาจารย์สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ที่เข้ารับการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงาน หรือสถานประกอบการ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-05-03 20:41:02

วันที่ 29 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการปฐมนิเทศอาจารย์สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ที่เข้ารับการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงาน หรือสถานประกอบการ เพื่อนำประสบการณ์และศักยภาพที่ได้รับ มาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย ณ ห้องประชุมสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี และในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556