หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-02-08 11:28:38

วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ธนดล อามาตพล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี 

โดยมี นายนิติพัฒน์  ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

การประชุมมีประเด็นวาระที่สำคัญ ดังนี้

➡️ การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว กิจกรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียงประจำปี พ.ศ. 2566 

➡️ กำหนดการจัดงานกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียงระหว่างวันที่ 10 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2566 

#สวนสุนันทา#ssru#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru#ssruudon#udon#สวนสุนันทา#ศูนย์อุดร#สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556