หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ Young Creative "ของดีบ้านฉัน" > เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ผู้ที่จบ ม.6 , ปวช., ปวส.)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ผู้ที่จบ ม.6 , ปวช., ปวส.)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-01-07 16:05:34

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
(ผู้ที่จบ ม.6 , ปวช., ปวส.)
ระบบ TCAS รอบที่1 PORTFOLIO สมัครได้ตั้งแต่ 2-16 ธันวาคม 2562

>>>มี "ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร + ทุน กยศ.+ ทุน กรอ.+ทุนอื่นๆ" แก่ผู้เรียน

#สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว #สาขาการจัดการโลจิสติกส์

สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี หรือ http://www.admission.ssru.ac.th/

- รหัสสาขา 3469 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
- รหัสสาขาวิชา 7345 สาขาการจัดการโลจิสติกส์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ????????
โทร. 042-129556 , 099-4746767
#ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ชาว #สวนนันอุดร นะคะ