หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-08-31 11:48:44

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

22 สิงหาคม เวลา 09:01 น.  ·

????กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ระหว่าง วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2565????‍????

????ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายประถม)

???? www.ssru.ac.th

#ssru #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #prssru