หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี
ประชุมเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-05-13 14:20:39

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายสุพัฒน์ สมสุข รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุม

ซึ่งในปี 2565 ได้กำหนดจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี ปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “3 ปี การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม : สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมความมีวินัย ใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม” ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบไฮบริดออนไลน์ ผสมผสานทั้งแบบออนไลน์ และจัดงานในพื้นที่จริง ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อเป็นเวทีกลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานความสำเร็จขององค์กรเครือข่ายคุณธรรม เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือตามบริบทของแต่ละองค์กรด้านการส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องฟ้าหลวง 1-2 ชั้น 1 โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556