หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการศักยภาพ​สู่ความสำเร็จ ATP เพื่อฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
โครงการศักยภาพ​สู่ความสำเร็จ ATP เพื่อฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2024-02-15 11:43:14

ช่วงบ่าย วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ประชุมหารือร่วมกับ นางสาวรวินท์ธันย์  อัศวทวีโชคชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางานไทยอัศวเลิศ จำกัด เพื่อจัดทำบันทึกความเข้าใจ ในโครงการศักยภาพสู่ความสำเร็จ ATP เพื่อฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมสามพร้าว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ห้องข่าว และ
ข้อความพูดว่า "- HONIC"อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ
กำลังอ่านหนังสืออาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ห้องข่าว และ
ข้อความ