หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง มรดกโลกบ้านเชียง 2567 ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก การส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี พ.ศ.2567
ร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง มรดกโลกบ้านเชียง 2567 ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก การส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี พ.ศ.2567

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2024-03-26 15:47:28

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์

อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย อาจารย์ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง มรดกโลกบ้านเชียง 2567

ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก การส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมี  นายสุรพล  เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานในพิธีฯ

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, แซกโซโฟน และ
ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความ