หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ระกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ระกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-03-13 15:12:29

????????ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในภาคเรียนที่ 2/2565 ทุกชั้นปี ทั้งรายเก่าและรายใหม่ที่ส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อของตนเอง และใน กยศ.CONNECT ว่าขึ้นสถานะ ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมสำเร็จ แล้วหรือไม่ถ้าหากจัดส่งเอกสารแล้ว ไม่พบรายชื่อของตนเองและในระบบไม่ขึ้นสถานะว่า ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมสำเร็จ ให้นักศึกษาติดต่อที่ ONE STOP SERVICE ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา หรือ ติดต่องานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา กรุงเทพมหานคร????????...สามารถมาตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่..????????https://drive.google.com/.../1S6boOG9Yphxvz9IVPA0.../view...????หมายเหตุหากผู้กู้ยังไม่ได้ดำเนินการส่งเอกสารภาคเรียนที่ 2/2565 หรือหากพบว่ามีการแก้ไขเอกสาร ให้รีบดำเนินการ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 เท่านั้น (ภายในวันและเวลาราชการ)งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา☎️โทร. 02 160 1354 , 02 160 1528