หน้าหลัก > ข่าว > > ทำไมต้องโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่นี้มีคำตอบ
ทำไมต้องโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่นี้มีคำตอบ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-10-30 17:37:01

ทำไมต้อง โลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่นี้มีคำตอบ

^^ ช่องทางการสมัครสอบ/ติดตามข่าวสาร ^^

โทร.080-0059265 คุณ รลิตา (งานประชาสัมพันธ์) 

Line : rotmaylola

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

** รหัส 3469 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

** รหัส 7345 สาขาการจัดการโลจิสติกส์

** รหัส 3491 สาขารัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)

** รหัส 3492 สาขารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)