หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมความรู้ด้านศุลกากร
โครงการอบรมความรู้ด้านศุลกากร

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-02-28 15:09:28

วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี นำโดยอาจารย์ภิรายุ แสนบุดดา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ จัดโครงการอบรมความรู้ด้านศุลกากร โดยมีคุณอรษา พรมทองนุ้ย เป็นวิทยากรในการให้ความรู้
ด้านศุลกากร และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในการนำเข้าและส่งออกให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ พร้อมกันนี้ยังมีศิษย์เก่าได้มาแนะนำเส้นทางอาชีพด้านโลจิสติกส์ ให้แก่นักศึกษาปัจจุบันได้ทราบถึงแนวทาง และเป้าหมาย 
ในการประกอบอาชีพในอนาคต ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร  

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556