หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วางแผนพร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานในการเปิดรับนักศึกษาชาวต่างชาติ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
วางแผนพร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานในการเปิดรับนักศึกษาชาวต่างชาติ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-02-28 15:13:07

วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมวางแผนพร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานในการเปิดรับนักศึกษาชาวต่างชาติ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยมีอาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้แทนสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556