หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการการค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี นำเสนอผลการวิจัยนวัตกรรมการจัดการ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการการค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี นำเสนอผลการวิจัยนวัตกรรมการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-03-01 15:18:36

ขอเป็นกำลังใจกับนักศึกษาคนเก่ง ????????

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  นางสาวรุ่งราวรรณ์ พุทธโค นางสาวปนัดดา เหล่าแสน และนายเกียรติศักดิ์ ศรีบำรุง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการการค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี นำเสนอผลการวิจัยนวัตกรรมการจัดการ ต่อคณะผู้บริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเครือข่าย เพื่อพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร สายสำนักงาน โดยมี อาจารย์อรรณพ ต.ศรีวงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการค้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556