หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายพิเศษ เรื่อง "กระบวนทัศน์แห่งการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย" พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายพิเศษ เรื่อง "กระบวนทัศน์แห่งการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย" พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-08-31 14:36:16

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายพิเศษ เรื่อง "กระบวนทัศน์แห่งการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย" พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายพิเศษ เรื่อง "ฝ่าวิกฤตการศึกษา เพื่อความอยู่รอดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี" 

โดยในช่วงบ่ายสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ได้แบ่งส่วนเพื่อเข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงานต่าง ๆ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาหาความรู้และการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติจากหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อมุ่งส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางาน การพัฒนาบุคลากร ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม โรงแรมแก้วเจ้าจอม วิทยาเขตนครปฐม

 #สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556