หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมประชุมในการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การดำเนินงานและการจัดเรียนการสอนมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
ร่วมประชุมในการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การดำเนินงานและการจัดเรียนการสอนมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-11-21 15:45:54

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์  หัวหน้าสาขาวิชา รักษาการหัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะผู้บริหาร พร้อมร่วมประชุมในการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การดำเนินงานและการจัดเรียนการสอนมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556