หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปิดคราสสำหรับรายวิชารัฐศาสตร์เบื้องต้นของภาคพิเศษ (ประชาชนทั่วไป)
ปิดคราสสำหรับรายวิชารัฐศาสตร์เบื้องต้นของภาคพิเศษ (ประชาชนทั่วไป)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-08-31 10:15:00

ปิดคราสไปแล้วสำหรับรายวิชารัฐศาสตร์เบื้องต้นของภาคพิเศษ (ประชาชนทั่วไป) รายวิชาที่ถือว่าเป็นรากฐานสำหรับผู้ที่เรียนศาสตร์รัฐศาสตร์ โดยเฉพาะในแขนงการเมืองการปกครอง ดังนั้น สิ่งที่รายวิชานี้ให้จึงเป็นการสอนให้ตั้งคำถาม สอนให้คิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) สอนให้คิดและออกแบบอะไรบางอย่างโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมไปถึงการร่วมอภิปรายในปัญหาหรือความท้าทายในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ตั้งแต่ประเด็นที่เล็กจนหลายครั้งถูกมองข้าม ไปจนถึงประเด็นที่แทบไม่เกี่ยวรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม พอวิพากษ์กันลึกลงไปเรื่อยๆ กลับทำให้เห็นว่าแทบทุกประเด็นล้วนเกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์ทั้งสิ้น