หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ภายใต้โครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ภายใต้โครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-04-25 10:13:45

✨วันที่ 18 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้นายศรายุทธ ขวัญเมือง กล่าวรายงานในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ภายใต้โครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากนายบุญมี วงษ์ลา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก จ.ส.ต.เมธี ไตรผักแว่น ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และ จ.อ.ชำนาญ ทวีทรัพย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว

✨โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ภายใต้โครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ และเพื่อให้ครัวเรือนหรือชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตทางด้านเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และพ้นเกณฑ์ความยากจนอย่างยั่งยืน และพึ่งพาตนเองได้ และเป็นต้นแบบในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556