หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน
ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-11-21 15:49:35

วันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์  รักษาการหัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556