หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความชื่นชมผลงานวิจัยของ ว่าที่ร้อยโทศักดิ์ชาย อุปศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ขอแสดงความชื่นชมผลงานวิจัยของ ว่าที่ร้อยโทศักดิ์ชาย อุปศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-08-31 17:36:15

ขอแสดงความชื่นชมผลงานวิจัยของ ว่าที่ร้อยโทศักดิ์ชาย อุปศักดิ์   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 

เรื่อง รูปแบบการสร้างเสริมศักยภาพของนักเรียนโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของการสร้างเสริมศักยภาพของนักเรียนโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และเพื่อการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมศักยภาพของนักเรียนโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม ซึ่งจากการวิจัยจะได้มาซึ่งรูปแบบการสร้างเสริมศักยภาพของนักเรียนโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยสามารถศึกษาผลการวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/.../129L8MW4NBy47sIGxwsk.../view...

#สวนสุนันทา#ssru#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru#ssruudon#udon#สวนสุนันทา#ศูนย์อุดร#สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556